Purify Your Heart and Free Yourself 

...from Negative Feelings, Fear
and Pain

As seen on

As seen on

Blue Diamond Academy presents
aN unique
step by step program

Programi potekajo na individualni ravni in se prilagajajo sposobnostim posameznika. Celotno delo je razdeljeno na tri glavne segmente v okviru katerih udeleženci pridobijo tako teoretično znanje, kot tudi izkušnje v praksi. .

Blue Diamond Basic

Basic program učencem predstavi pogled Šole na svet energij, ki stojijo za kreacijo materialnega. Človek se prebudi in ustvari novo zavedanje o sebi in o svetu.

Blue Diamond Balance

Balance omogoči učencem, da izboljšajo kvaliteto življenja na vseh področjih, še posebej na tistih, ki so njim najbolj pomembna.

Blue Diamond Integrity

Program je za ljudi, ki želijo preseči Matrico kolektivnih misli in prepričanj in se zliti z energijo kreacije, s svojim višjim jazom, dušo in duhom.

Free Download:
The Workbok: "Purify Your Hearth"

Learn how to Free Yourself from Negative Feelings, Fear
and Pain.

What Our Trainees think

meet our founders - mojmir and irena

We challenge you to challenge yourself...

Sincerely yours Mojmir & Irena​

DON'T MISS THE LATEST NEWS

Modrečeva zgodba

” Ali imaš čas? ” sem vprašal. ” Rad bi te nekaj vprašal. ” Starec se nasmehne: ” Časa imam dovolj. Kaj te zanima? ”

Read More »

Your life is more important than you may believe.

Just fill out the form and start the journey with us...